Nieuws

18
mei

FDI (Foreign Direct Investment) Symposium tijdens Limburg Unlimited

Het aantrekken van buitenlandse bedrijven en het begeleiden van Nederlandse bedrijven naar kansrijke markten als succesfactoren voor onze economie “

Dr. Jan Siemons
Export en het aantrekken van buitenlandse investeerders zijn onze motoren om uit de crisis te geraken. Handel en buitenlandse investeringen zijn belangrijk voor de Nederlandse economie.

Ongeveer één derde van het Nederlandse nationaal inkomen komt voort uit de export en buitenlandse investeerders dragen positief bij aan onze economie in termen van werkgelegenheid, innovatie, internationale reputatie en kapitaal.

In een groter wordende economische wereld, waaraan meer landen met groeiende aandelen deelnemen, moeten kleinere landen, zoals Nederland, zich meer inspannen om onderscheidend te zijn en succes te boeken bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Het vermogen om op internationaal niveau te concurreren is wellicht het meest tastbaar in het vermogen buitenlands kapitaal aan te trekken, in het bijzonder in de vorm van hoogwaardige werkgelegenheid, zoals die te vinden is in internationale hoofdkantoren en research & development (R&D) centers.

Tijdens Limburg Unlimited zal een symposium plaatsvinden dat dieper ingaat op de “Trends Foreign Direct Investment” en “best practices inzake het aantrekken van buitenlandse investeerders”.

Het symposium is onder meer geschikt voor bedrijven met belangstelling voor internationale expansie (investeren en handel), Investment Promotion Agencies, steden, regio’s, science parks, industrieterreinen en development agencies uit Europa. Het symposium zal plaatsvinden op 28 en 29 maart en de kosten voor deelname zal € 300 p.p. bedragen.

Voorafgaand aan het symposium zullen maandelijks round table sessie worden gehouden, waar de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Het aantrekken van buitenlandse investeerders
  • Investmentklimaat en aantrekkingskracht van Europa
  • Arbeidsmarkt, talent en smart cities
  • Connectiviteit en logistiek
  • Fiscaal
  • Science parks

Op deze website zult u verder op de hoogte worden gehouden van het programma en de round table sessies. Wilt u alvast meer informatie ontvangen, stuur dan een mail naar: info@limburg-unlimited.com met als onderwerp FDI Symposium