Nieuws

14
sep

Arbeidsproblematiek speerpunt MKB Limburg

Arbeidsmarktproblematiek aanpakken blijft een van de speerpunten van MKB-Limburg

De vraag naar personeel houdt het aanbod niet bij. In bepaalde branches is een groot tekort aan personeel ontstaan. Enkele jaren geleden zag MKB-Limburg dat dit probleem zou gaan ontstaan. Het bestuur heeft toen dan ook arbeidsproblematiek tot een van haar speerpunten gemaakt. Door middel van het sectorplan wordt getracht vraag en aanbod in kraptesectoren dichter bij elkaar te brengen.

Ook MKB-Nederland maakt zich zorgen over het tekort aan personeel. De economie draait weer op volle toeren. Bedrijven groeien zo hard dat ze het werk amper aan kunnen. Dat is goed nieuws, zegt Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland. De keerzijde van de medaille is dat de vraag naar personeel het aanbod niet bijhoudt. “Het tekort aan personeel zet een rem op de economische groei.”

Vorig jaar waren er in ons land bijna 7.300 ‘snelle groeiers’ zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend: bedrijven waar het aantal werknemers in drie achtereenvolgende jaren met minstens tien procent toeneemt. Samen waren deze ondernemingen goed voor 365 duizend nieuwe banen in drie jaar tijd. Dat is het hoogste aantal sinds de start van de metingen in 2010.

“Deze cijfers zijn goed nieuws” aldus Van Straalen. De sectoren waar nu de meeste, snelste groei zich aftekent komen wel van ver. Ze zijn diep getroffen in de crisis, dus je moet het herstel ook in dat licht zien. Maar dan is de groei voor bedrijven en werknemers in deze sectoren ook extra van belang na zo’n zware tijd.” Het laat zien dat we een stevig kantelpunt in de economie hebben bereikt constateert de voorman van MKB-Nederland. “Tegelijkertijd zet de krapte in sectoren als techniek, de bouw, ict en de zakelijke dienstverlening een rem op de economische groei. Daar maken we ons zorgen over. Het blijft daarnaast natuurlijk van belang om ook de kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers, de ruimte te geven voor groei. Te beginnen met vereenvoudiging van de regels rond de arbeidsmarkt.”