Nieuws

15
sep

ELC Limburg

ELC Limburg = Informeren, promoten, verbinden en versterken van logistiek Limburg.

ELC Limburg is een vereniging van 120 organisaties die betrokken zijn bij de logistiek in Limburg. De vereniging is een goede afspiegeling van bedrijfsleven, overheden, intermediairs, belangenvertegenwoordigers en kennis- en opleidingsinstituten.

ELC Limburg is als vereniging en via haar leden nauw betrokken bij veel logistieke initiatieven in Nederlands Limburg. Van informatieve bijeenkomsten tot projecten. De bijeenkomsten, zijn dé manier om leden te informeren, ervaringen uit te wisselen én nieuwe ideeën te ontwikkelen. Deze ideeën worden vervolgens veelal uitgewerkt in concrete projecten.

Motivatie om deel te nemen aan Limburg Unlimited:

We zijn trots op de logistieke ontwikkelingen in onze provincie. Logistiek is één van de belangrijkste sectoren. Na een succesvolle deelname aan Transport Logistic München 2017 met een stand van 180m2 om Logistiek Limburg internationaal op de kaart te zetten biedt deze beurs ELC Limburg wederom de mogelijkheid om Logistiek Limburg op de kaart te zetten. Onze logistieke kracht ligt in de goede infrastructuur met veel logistieke knooppunten, grote consumentenconcentraties, breed kennis- en arbeidspotentieel, veel expertise op het gebied van douanemanagement en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit willen we op de Limburg Unlimited uitdragen.

Limburgs Gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur gaf in aanloop naar Transport Logistic München al treffend aan: ,,In Limburg draait veel om logistiek. Er werken 60.000 Limburgers in deze sector hij genereert een omzet van bijna 5 miljard euro. Al jaren op rij zijn we dé logistieke hotspot van Nederland. Limburg zit namelijk precies op de Europese corridor vanaf de zeehavens Rotterdam en Antwerpen verder Europa in. Die bijzondere positie gaan we verder uitventen. Het provinciebestuur van Limburg stimuleert daarom innovaties bij logistieke bedrijven.”

Innoveren doe je naar onze mening samen.  Samen is niet enkel binnen Limburg maar ook internationaal. ELC wil daarom op Limburg Unlimited de deelnemers informeren en verbinden om zo logistiek Limburg te versterken.