Nieuws

25
sep

UWV partner Limburg Unlimited

Het UWV werkbedrijf wil een strategische partner zijn voor werkgevers als het gaat om personeelsvoorziening. De huidige economische groei maakt dat iedereen die kan werken, nodig is. Dit vraagt dat mensen die willen werken  ook de kans krijgen. Dat gaat niet meer vanzelf.

Sectoren zullen meer dan voorheen moeten inzetten op het werven/verleiden van mensen en minder moeten selecteren op voorliggende banen. Werkzoekenden hebben nu de mogelijkheid om zich breed te oriënteren.  Uiteindelijk moeten ze wel kiezen.  Voor beiden, zowel de sectoren als de werkzoekenden geldt dat zij in zichzelf en elkaar moeten investeren om tot een goede match te komen.

Het UWV in de publieke adviesrol in HRM vraagstukken wil sectoren en werkzoekenden helpen om met elkaar in gesprek te komen. Dit past  volledig in onze missie om mensen perspectief op werk te bieden.

Limburg Unlimited is een goede tool om dit voor elkaar te krijgen