Day

maart 19, 2018

Smart Automotive Region

Nieuwe materialen, andere aandrijvingen en veel meer ICT. Dat zijn de wezenskenmerken van de auto van de toekomst. In de Euregio zijn diverse kennisinstituten, ontwikkelingslaboratoria...
Lees meer