DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT IN LIMBURG! BIEDT KRAPTE KANS VOOR IEDEREEN?

29 mrt 2018
11:00-12:00
Werk & leren

DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT IN LIMBURG! BIEDT KRAPTE KANS VOOR IEDEREEN?

De arbeidsmarkt, zeker ook in Limburg, is sterk veranderd! Na de crisisjaren is de werkgelegenheid in Limburg in een stroomversnelling geraakt. Limburg wordt nu gekenmerkt door stijging van de vacaturemarkt, banengroei en er is meer economische diversiteit. Een werkloosheid in Limburg onder het landelijk gemiddelde en ook een snellere daling. Ongekend, dat is Limburg op de dag van vandaag. Maar…… Op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt zijn tekorten en overschotten. De realiteit is dat de arbeidsmarkt knelt voor werkgevers en werknemers.. We spreken nu van tekortberoepen en overschotberoepen. Er is krapte in de ICT, techniek, horeca, zorg, transport en logistiek en de callcenter-branche. Overschotberoepen zijn er vooral in de administratieve en bedrijfseconomische sectoren. Wat zijn de mogelijke oplossingen? Betere loopbaanbegeleiding? Ook op de werkplek? Scholing? Overstappen naar een ander beroep? Overstappen naar een andere sector? Inzet stille reserves? Neen…..Ja toch wel! Het UWV WERKbedrijf wil u graag informeren en adviseren.