Duurzaamheid en innovaties in asset management starten en versnellen – World Class Maintenance Zuid

Duurzaamheid en innovaties in asset management starten en versnellen – World Class Maintenance Zuid

Initiatiefnemers Brightlands, Sabic, Sitech Services, Stork, Spie, USG en World Class Maintenance hebben zich verenigd in het nieuwe platform World Class Maintenance Zuid (WCM Zuid) dat als doel heeft door samenwerking duurzaamheid en innovaties in asset management op te starten en te versnellen. Het LWV Maakindustrie Platform onderstreept het belang van dit initiatief en heeft zich daarom aangesloten bij de organisatie van deze kick-off WCM-Zuid.
WCM Zuid ondersteunt alle asset owners in de regio. Infra, procesindustrie, weg en water, aerospace hebben allen baat bij innovatie van asset management. Hier gezamenlijk de schouders onder zetten draagt bij aan een sterk Smart Industry cluster in Limburg.