Groeien met groene grondstoffen – Bio Treat Center

29 mrt 2018
13:00 - 13:30
Brightlands Arena 2

Groeien met groene grondstoffen – Bio Treat Center

De omslag naar duurzame biomaterialen als alternatief voor fossiele grondstoffen is onvermijdelijk. Steeds meer bedrijven zijn dan ook actief in de zoektocht naar mogelijkheden om deze ‘nieuwe’ grondstoffen in te zetten als alternatieve bron. Brandnetels, champignoncompost, hout maar ook bermgras. Het BioTreatCenter (BTC) maakt werk van deze biomassa als nieuwe grondstof. Patrick Lemmens, programma manager BTC, vertelt gezamenlijk met twee van de vijf oprichters van het BTC (Grassa BV en Newfoss BV) hoe zij de wereld duurzamer maken én oog houden voor een positief economisch rendement voor de ondernemer.