Inclusieve Arbeidsorganisatie

28 mrt 2018
18:00 -19:30
Chapeau Theater

Inclusieve Arbeidsorganisatie

Bij een krappe arbeidsmarkt is een voldoende personeelsbezetting in steeds meer bedrijven een probleem aan het worden. Ook de duurzame inzetbaarheid van de huidige medewerkers vraagt in toenemende mate aandacht. We zien veel uitval in bepaalde beroepen. Daarnaast hebben veel bedrijven een vergrijzend personeelsbestand, zeker nu de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67-plus.

Bedrijven die werk en werkomstandigheden flexibel kunnen aanpassen, kunnen beter inspelen op de deze nieuwe werkelijkheid. Zulke bedrijven noemen we inclusief omdat ze in staat zijn om een diversiteit aan talenten productief in te schakelen, en hun medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Werkzoekenden met een arbeidsbeperking zijn voor inclusieve bedrijven ook een interessante optie, omdat ze bereid en in staat zijn om voor hen passend werk te organiseren. Inclusieve bedrijven kunnen putten uit een groter arbeidsreserve en kennen daardoor minder bezettingsproblemen.

Deze werkzoekenden zijn goed inzetbaar voor tal van ondersteunende taken, waardoor vakmensen weer aan hun eigenlijke werk toekomen. Zo’n herverdeling van taken opent dus ook mogelijkheden om efficiëntievoordelen te behalen in de bedrijfsvoering. In dit seminar introduceren experts van UWV en de Universiteit Maastricht u graag in de wereld van inclusief en duurzaam werken. Wij gaan hierbij graag de dialoog met u aan.