Personalised Nutrition – MiFood

29 mrt 2018
15:00-15:20
Brightlands Arena 2

Personalised Nutrition – MiFood

In de westerse wereld leven we in de gelukkige omstandigheid dat we gemiddeld steeds ouder worden. Ouderdom komt echter met gebreken. De bijbehorende gezondheidskosten laten mede hierdoor een structureel stijgende lijn zien. Deze situatie is zo niet houdbaar, er dient een radicale verandering in onze lifestyle plaats te vinden. Een onderdeel daarvan is gezonde voeding dat een daadwerkelijk preventieve bijdrage levert aan de afweer tegen welvaartsziekten. Mifood levert hieraan een bijdrage.