Seminar Big Data

09 mei 2019
10:30 – 12:30

Seminar Big Data

1. AI and Big Data a competitive edge for SME’s businesses? (English)

AI and Big Data helps in making faster actions and decisions. Areas like automated fraud detection and recommendation engines further demonstrate this benefit. The essence behind AI and Big Data is that the cost of making predictions goes down. The major benefit for business will be a reduction in operational costs.

Or can AI and Big Data also offer new services for SMEs that generate new income?

Is AI and Big Data is overhyped and too expensive? Al and Big Data will prove to be too much work with disappointing results? AI especially need a lot of data that’s for the happy few with large cloud infrastructures. In short, AI is an expensive proposition. Only companies with huge funds can implement it.

Or can AI and Big Data mean a head start on the competition for SME’s?

Spreker
Eric van Tol
Director van het fontys expertisecentrum big data,
cto bij advanced programs,
bestuurder bij floridata en lid van de economic board utrecht

Biografie:
Eric van Tol heeft verschillende managementfuncties bij NCR, Olivetti en Ordina vervuld, alvorens hij Andarr oprichtte. Momenteel is hij Directeur van het Fontys Expertisecentrum Big Data, bestuurder bij Floridata (een onafhankelijk dataplatform van en voor handelaren in de sierteeltsector) en was recent aanjager van het ICT doorbraakproject Big Data van het Ministerie van Economische Zaken. Is inmiddels werkzaam als CTO bij Advanced Programs.

2. Wat is de actuele stand van zaken rond Artificial Intelligence (A.I)?
En welke mogelijkheden biedt dit? Met praktische voorbeelden vanuit o.a. de de maakindustrie en de zorg.

Spreker
Martijn van Grieken
Director Data Science & A.I. bij Gimix Data Science & Big Data Analytics


Powered by OGZ BV