UWV

Kamer van Koophandel

Internationaal ondernemen is (naast het starten van een bedrijf, innoveren en financieren) één van de vier belangrijke thema’s waarop de KvK ondernemers verder helpt.

Vraagbeantwoording

Vanuit onze onafhankelijke rol geven wij voorlichting en advies op het gebied van exporteren en importen. Jaarlijks krijgen wij hierover 15.000 vragen via o.a telefoon, e-mail en whatsapp. Een groot deel van de vragen beantwoorden onze 50 specialisten zelf. Voor overige vragen hebben wij een groot netwerk van publieke en private organisaties in binnen- en buitenland.

Online informatie en inspiratie

Online vindt de klant filmpjes, artikelen en handige tools voor inspiratie en informatie.

Bijeenkomsten

Voor de belangrijkste landen en continenten organiseren wij bijeenkomsten onder de naam “Road2”. Hier vindt de klant een one-stop-shop met informatie over het land en wisselt hij ideeën uit met andere aanwezige ondernemers en experts.

Contacten vinden

Het vinden van de juiste contacten in het buitenland is één van de belangrijkste ondernemersbehoeften. Hiervoor organiseren wij handelsdagen met ondernemers uit Duitsland en Vlaanderen en zijn wij uitvoerder van het Enterprise Europe Network, een EU-project dat ondernemers verbindt in 80 landen wereldwijd.  

Exportdocumenten

Tenslotte verstrekt de KvK exportdocumenten: de officiële papieren die nodig zijn bij zakendoen over de grens.

Het UWV werkbedrijf wil een strategische partner zijn voor werkgevers als het gaat om personeelsvoorziening. De huidige economische groei maakt dat iedereen die kan werken, nodig is. Dit vraagt dat mensen die willen werken  ook de kans krijgen. Dat gaat niet meer vanzelf.

Sectoren zullen meer dan voorheen moeten inzetten op het werven/verleiden van mensen en minder moeten selecteren op voorliggende banen. Werkzoekenden hebben nu de mogelijkheid om zich breed te oriënteren.  Uiteindelijk moeten ze wel kiezen.  Voor beiden, zowel de sectoren als de werkzoekenden geldt dat zij in zichzelf en elkaar moeten investeren om tot een goede match te komen.

Het UWV in de publieke adviesrol in HRM vraagstukken wil sectoren en werkzoekenden helpen om met elkaar in gesprek te komen. Dit past  volledig in onze missie om mensen perspectief op werk te bieden.

Limburg Unlimited is een goede tool om dit voor elkaar te krijgen.